M A L A R S T W O
 

 COPYRIGHTęCOPY-DAN

  Obrazy zaznaczone czerwoną kropką są sprzedane

 

RZEŹBY

WYSTAWY

 


olej 90 x 40,
w żelaznej ramie  

 

 

 
 

 

 

 

olej 90 x 40,
w żelaznej ramie 

 

 

 

 

 

 

 


olej 100 x 80,
w żelaznej ramie  

 
 
 
 

 

 


 

olej 100 x 80,
w żelaznej ramie

 

 
 
 
 

 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie

 
 

 

olej 30 x 30,
w żelaznej ramie

 
 
 
 
 

 
olej 30 x 30,
w żelaznej ramie
 
 
 
 
 

 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie

 

 
 
 
 

 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie

 
 
 
 
 

 

 

olej 100 x 40,
w żelaznej ramie  

  

  

  

  

 

 

 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie

 

 

 

  

 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie

 

 
 
 

 


 


olej 100 x 80,
w żelaznej ramie

 

 

 

 


 


olie, detail

 

 

 

 

 


 


olej 90 x 40,
w żelaznej ramie

 

 

 

 

 


 


olej 60 x 60,
w żelaznej ramie

 

 

 

 


 

olej 60 x 60,
w żelaznej ramie
 

 

 

 

 olej 50 x 50,
w żelaznej ramie

 

 

 

 olej 50 x 50,
w żelaznej ramie

 

 

 

 

  

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie
 

 

 
 
 

 

 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie
 

 

 

 

  


 

olej 50 x 50

 
 

 

  

olej 50 x 50

 

 

 

 
 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie

 

 
 
 

 


 


olej 20 x 20,
własność prywatna

 

 

 

 

 

 


olej 20 x 20,
własność prywatna

 
 
 
  


olej 80 x 80,
w żelaznej ramie

 

 
 
 

 


 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie
 

 

 

 

  


 

olej 80 x 80
 

 
 

 

  


 

olej 50 x 50,

 

 
 
 

  

olie 80 x 80
  własność prywatna

 

 

 

 

 

 


 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie
 

 

 

 

  

olej 80 x 80,
 

 
 

 

  


 

olej 100 x 80,
w żelaznej ramie

 

 

 

  


 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie

 

 

 

  

 

olej 80 x 80,
w żelaznej ramie